کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  سه‌‌شنبه، ۲۸ اسفند‌‌ماه ۱۳۹۷ | Tuesday, March 19, 2019
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

آرامش در آزمایش

  بر اساس تجربه و آمار یکی از مهمترین دلیل مردودی هنرجویان محترم در آزمون عملی رانندگی عدم تسلط به اعصاب و نداشتن عکس العمل مناسب هنگام آزمایش می باشد.  

 پنج‌‌شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱:۳۰|

(بند ۴ فرم آزمون عملی رانندگی- اشتباهات خطرناک) و این در حالی است که مربی محترم، تمام تلاش خود را جهت آماده سازی هنرجو و قبولی بار اول او در آزمون عملی به کار می گیرد، اما نتیجه در بعضی از موارد مردودی هنرجو به دلیل عدم تسلط به اعصاب و ... می باشد. لذا بر آن شدیم با بهره مندی از تحقیقات متخصصین محترم روانشناسی در مرکز خدمات مشاوره ای رهگشا راهکار مناسب برای مقابل با این مشکل را شناسایی و به هنرجویان محترم توصیه نماییم.
بی شک، با توجه ویژه به این بخش مهم به کنترل اعصاب و افزایش ضریب اطمینان در قبولی آزمون خواهید رسید.
وضعیت روحی شما هنرجوی گرامی قبل از آزمون، جزو کدامین قسمت از موارد زیر می باشد؟


عوامل ایجاد اضطراب در آزمایش و روش مقابل با آن:
۱- ارزیابی نادرست: به نظر روان شناسان فشار روانی نتیجه ی ارزیابی، بررسی و سنجش نادرست شما از شرایطی است که با آن روبرو می شوید. اگر ارزیابی شما اینگونییه باشد که بگویید قبولی در آزمون علی رانندگی بسیار سخت و دست نیافتنی است، در این صورت با شنیدن نام افسر آزمون گیرنده و نام آزمون عملی رانندگی دچار اضطراب، نگرانی و فشار روانی خواهید شد.
در این حالت لازم است، با بهره گیری از قضاوت و نظر مربی آموزش عملی رانندگی و پذیرش ارشادات وی در خصوص ضعف ها و نیاز به تمرین بیشتر و همچنین بهره گیری از تشویق مربی در نقاط قوت و تقویت بیشتر آن به تمرکز اعصاب و دقت افزوده و به ارزیابی درست از وضعیت خود برسید.

۲- خوش بینی افراطی: آن است که شما بگویید رانندگی هرگز فن و مهارت نیست و من با کمترین آموزش و یا حتی بدون هیچ گونه آموزشی در مرحله اول آزمون موفق خواهم شد. در این صورت شما به لوازم دستیابی به موفقیت که مهمترین عنصر آن آموزش و تمرین است، به دلیل خوش بینی افراطی، بی توجه خواهید شد و در نتیجه در وقت آزمون از موفقیت مورد علاقه برخوردار نخواهید شد. بنابراین لازم است، ضمن به رسمیت شناختن توان شخصی خود به عناصر و عوامل تأثیرگذار در راه کسب پیروزی در همه ی امور به ویژه آزمون رانندگی، مانند آموزش و تمرین کافی توجه نمایید.

۳- پیشگویی بر علیه خود: خود را گرفتار دام خطای شناختی با عنوان پیشگویی و پیش داوری بر علیه خود نکنید یعنی به خود نگویید من شک ندارم که در امتحان رد خواهم شد، زیرا این پیشگویی مزاحمت جدی در پیشرفت شما در تعقیب هدف و انجام کار خواهد داشت.

۴- ابهام زدایی: عدم آگاهی از محیط آزمون و شرایط روبرو شدن با افسر محترم آزمون گیرنده و نحوه ی انجام آزمون از عوامل تأثیرگذار در ایجاد اضطراب و فشار روانی هنگام آزمون است.
بنابراین مناسب است، به منظور ابهام زدائی و ایجاد ارتباط با شرایط فوبیک و هراس آور و مأنوس شدن با آن پیش از فرا رسیدن موعد آزمون شخصاً و بصورت انفرادی به محل برگزاری آزمون مراجعه نموده و با کسب آگاهی و اطلاعات از شرایط امتحان اقدام به رفع ابهامات ذهنی خود نمایید، با این روش به ارتقاء سطح آرامش روحی و روانی خود کمک خواهید کرد.

۵- رسوایی پنداری: شکست خود را در آزمون رانندگی رسوایی ندانید.
(همه آبرو را تنها در یک پیروزی دانستن اشتباه است)
باید بدانید شما تاکنون در معرض امتحانات مختلفی قرار گرفته اید و از این پس نیز در معرض آن قرار خواهید داشت و قضاوت دیگران در خصوص شخصیت و توانائی های فردی و اجتماعی شما بر اساس نتیجه مثبت کار شما در امتحانات گوناگون بوده است. بنابر این رسوایی پنداری و احساس افتضاح در صورت شکست در این امتحان یکی دیگر از خطاهای شناختی است.
سعی کنید، از این تفکر دوری کنید، جدا شدن از این اندیشه به شدت در کاهش فشار روانی تأثیرگذار خواهد بود. در این حالت به خود خواهید گفت، بسیاری هستند که در مرحله اول قبول نشده اند و رسوا نیز جلوه نکرده اند و این پیام را به خود خواهید داد که رد شدن در امتحان منحصراً مربوط به شما نیست و امری طبیعی و عمومی است، اگر رسوایی بود افراد بی شماری به آن تن در نمی دادند، در نتیجه با تنظیم این سیستم نگاه و گفتمان شخص با خود و حاصل شدن تفکر مثبت به آرامش مطلوبی دست خواهید یافت.

۶- تعمیم افراطی: دچار مشکل تعمیم افراطی نشوید. یعنی پیش از ورود به امتحان نگویید، این بار اگر قبول نشوم برای همیشه آن را رها خواهم کرد و به آن ادامه نخواهم داد، این تفکر شما را دچار فشار روانی و اضطراب، یأس و ناامیدی خواهد کرد.
باید بدانید، موضوع کسب مهارت رانندگی امروزه برای همگان یک ضرورت فردی، اجتماعی و خانوادگی می باشد و تلاش در راه رفع نیاز در بخشهای دیگر زندگی، مهارت و امکانات به بهره وری هرچه بیشتر از زندگی کمک می کند، این امر نیز استثناء پذیر نیست و دلیل منطقی برای رهاسازی آن وجود ندارد.
در این صورت شما با جایگزین کردن خود گفتمانی مثبت بجای خود گفتمانی منفی به ارتقاء و افزایش سطح انگیزه، جهت حصول موفقیت کمک کرده و از خطر ناامیدی فاصله خواهید گرفت.

۷- مقایسه ی منفی: خود را در چنگال مقایسه ی منفی با دیگران مبتلا نسازید، بطور مثال نگویی دوست من با همه ی هوش و مهارت و دقتی که داشت در آزمون رد شد، پس من که از او ضعیف ترم حتماً رد خواهم شد.
دقت کنید، به دام مشکل حقارت آفرین، مقایسه ی شرایط زیرسطحی و واقعی خود، با شرایط رو سطحی و ظاهری دیگران مبتلا نشوید.
بدانید که در بسیاری از مواقع مقایسه ی شما مبنای منطقی ندارد و لازم است، مقایسه جای خود را به بهره گیری از تجربه و دلیل مردود شدن دوست شما در امتحان بسپارد. بطور مثال، اگر دوست شما هنگام آزمون از روی خط ممتد اقدام به دور زدن نمود و باعث رد شدن وی گردید، شما از این خطای او تجربه کسب کرده و از آن درس بگیرید و به خود بگویید که شما هرگز مجبور به انجام این خطا نیستید. در این صورت شما از خطر بدبینی به خود و حس حقارت، که بدلیل مقایسه ی منفی حاصل می آید به امنیت و خوشبینی و اعتماد به نفس خواهید رسید.

۸- ترس ثانوی: هنگامی که اضطراب و فشار روانی را احساس می کنید، از این فشار و اضطراب هراسان نشوید. نگویید فکر نمی کنم با این ترس بتوانم امتحان رانندگی را با موفقیت انجام دهم، توجه کنید که دچار ترس دوم یا اضطراب و استرس ثانوی نشوید. در این شرایط لازم است بدانید، اضطراب شما تا اندازه ای طبیعی است. کافی است با به رسمیت شناختن آن، آسیب پذیری از آن را حتمی ندانسته و به حداقل رسانید. با رعایت نکات ۷ گانه یاد شده و دعوت خود به آرامش خود خواهید افزود و از خطر ترس ثانوی در امان خواهید ماند.


 

آرامش در آزمايش

یادداشت | آموزشی

کد محتوا: ۹۳۹۶

ارسال: پنج‌‌شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱:۳۰

به روز شده: پنج‌‌شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱:۱۸

کلید واژه‌‌ها: رانندگی، آرامش در آزمون عملی رانندگی، آزمون عملی رانندگی، عوامل ایجاد اضطراب در آزمون رانندگی

نوع: یادداشت

موضوع: آموزشی

فرستنده: دبیر سرویس محتوا

منبع: آموزشگاه رانندگی پویا

پیوند:

بازدید: ۳۸۶

زبان: پارسی

(۴ مورد )
 

عنوان

متن

 

برای ورود باید به سایت وارد شده باشید.   در حال حاضر امکان ثبت نظر برای شما وجود ندارد، برای افزودن نظرتان، باید ابتدا به سایت وارد شده‌‌ باشید.

 ورود به سایت   برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

 ورود به سایت   چنانچه هنور در سایت عضو نشده‌‌اید، اینجا کلیک کنید.
(ثبت نام در سایت تنها ۱ دقیقه طول می‌‌کشد!)

   
نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...


 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی