عضو طرح آموزشگاه‌های هوشمند

امکان ثبت‌نام، تعیین جلسات عملی و واریز شهریه از طریق سامانه هوشمند آموزشگاه

مربیان برگزیده

گلچینی از بهترین مربیان آموزش رانندگی را برای آموزش به شما برگزیده‌ایم.

دوره‌های آنلاین

علاوه بر دوره‌‌های تئوری بصورت آنلاین، امکان انتخاب مربی و تعیین جلسات بصورت آنلاین برای شما فراهم شده است.

آموزش نحوه ورود به کلاسهای مجازی

ویدئوی آموزشی نحوه ورود به کلاس‌های مجازی رانندگی

آخرین دوره‌های تئوری

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
ساعت: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۰۱۳:۰۰۱۵:۰۰جناب آقای میرزائی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ساعت: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۳:۰۰۱۵:۰۰جناب آقای میرزائی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
ساعت: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۱۱۳:۰۰۱۵:۰۰جناب آقای میرزائی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
ساعت: ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۱۱۷:۰۰۱۹:۰۰جناب آقای عبدلی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
ساعت: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۲۱۳:۰۰۱۵:۰۰جناب آقای میرزائی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
ساعت: ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۲۱۷:۰۰۱۹:۰۰جناب آقای عبدلی
۷ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
ساعت: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۳۱۳:۰۰۱۵:۰۰جناب آقای میرزائی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۴
ساعت: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۴۱۳:۰۰۱۵:۰۰جناب آقای میرزائی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
ساعت: ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۰۱۵:۰۰۱۷:۰۰جناب آقای میرزائی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ساعت: ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۵:۰۰۱۷:۰۰جناب آقای میرزائی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
ساعت: ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۱۱۵:۰۰۱۷:۰۰جناب آقای میرزائی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
ساعت: ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۲۱۵:۰۰۱۷:۰۰جناب آقای میرزائی
۵ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
ساعت: ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۳۱۵:۰۰۱۷:۰۰جناب آقای میرزائی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
ساعت: ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیچهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۳۱۷:۰۰۱۹:۰۰جناب آقای عبدلی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۴
ساعت: ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
مدرس: جناب آقای میرزائی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۴۱۵:۰۰۱۷:۰۰جناب آقای میرزائی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۴
ساعت: ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۴۱۷:۰۰۱۹:۰۰جناب آقای عبدلی

دوره آموزش تئوری (آیین‌نامه - فنی) رانندگی

پنل شما

فعالیت‌های آموزشی را خودتان مدیریت کنید ...

توسط پنل اختصاصی هنرآموزانِ آموزشگاه امکان مدیریت کلیه فعالیت‌های آموزشی شامل مشاهده دوره‌های تئوری فعال، ثبت‌نام در دورهٔ آیین‌نامه و فنی مورد نظرتان، مشاهده مربیان آموزشگاه و تعیین جلسات تمرین شهر توسط خودتان، واریز شهریه، بصورت آنلاین یا کارت به کارت، مشاهده جلسات تئوری و جلسات عملی و وضعیت هرکدام، مشاهده ریز تراکنش‌های واریزی و ...

پنل آموزشی هنرآموزان

آموزش رانندگی را حرفه‌ای آغاز کن ...

اپلیکیشن یکپارچه موبایل اندرویید - Android App

اپلیکیشن یکپارچه
مدیریت آموزشی

اکنون ابزاری نوین در دستان شما

توسط اپلیکیشن قدرتمند موبایل (اندرویید) سرویس‌های آموزشی توسط خود شما قابل انجام می‌باشد.

ثبت‌نام انتخاب دوره‌های تئوری تعیین مربی و انتخاب جلسات شهر واریز شهریه (آنلاین و کارت به کارت) مشاهده جزئیات جلسات تئوری مشاهده ساعت و مربی هر جلسه شهر فهرست تراکنش‌های واریزی و تاییدی تغییر مشخصات کاربری

آموزشگاه رانندگی پویا

نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بین ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

ایمیل: info@pooya-ds.com

ثبت‌نام