عضو طرح آموزشگاه‌های هوشمند

امکان ثبت‌نام، تعیین دوره تئوری، تعیین جلسات عملی و واریز شهریه از طریق سامانه هوشمند آموزشگاه

مربیان برگزیده

گلچینی از بهترین مربیان آموزش رانندگی را برای آموزش به شما برگزیده‌ایم.

دوره‌های آنلاین

علاوه بر دوره‌‌های تئوری بصورت آنلاین، امکان انتخاب مربی و تعیین جلسات بصورت آنلاین برای شما فراهم شده است.

آخرین دوره‌های تئوری

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۲ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۷۱۰:۰۰۱۲:۰۰سرکارخانم جلالی
۸ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۲ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۹۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۰۱۰:۰۰۱۲:۰۰سرکارخانم جلالی
۸ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی

دوره آموزش تئوری (آیین‌نامه - فنی) رانندگی

پنل شما

فعالیت‌های آموزشی را خودتان مدیریت کنید ...

توسط پنل اختصاصی هنرآموزانِ آموزشگاه امکان مدیریت کلیه فعالیت‌های آموزشی شامل مشاهده دوره‌های تئوری فعال، ثبت‌نام در دورهٔ آیین‌نامه و فنی مورد نظرتان، مشاهده مربیان آموزشگاه و تعیین جلسات تمرین شهر توسط خودتان، واریز شهریه، بصورت آنلاین یا کارت به کارت، مشاهده جلسات تئوری و جلسات عملی و وضعیت هرکدام، مشاهده ریز تراکنش‌های واریزی و ...

پنل آموزشی هنرآموزان

مربیان ما

برگزیده‌ای از بهترین‌ها

مهدی خسروانی

تاریخ استخدام: ۱۳۸۹/۰۱/۰۷

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

عبدالرسول منصوریان

تاریخ استخدام: ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

مریم شمسائی

تاریخ استخدام: ۱۳۸۴/۱۱/۱۲

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

عباس سلیمانی کیا

تاریخ استخدام: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

سهیلا سلگی

تاریخ استخدام: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

سعیده طاهری

تاریخ استخدام: ۱۳۸۸/۰۳/۰۱

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

مربیان آموزشگاه - دوره آموزش عملی

آموزش رانندگی را حرفه‌ای آغاز کن ...

اپلیکیشن یکپارچه موبایل اندرویید - Android App

اپلیکیشن یکپارچه
مدیریت آموزشی

اکنون ابزاری نوین در دستان شما

توسط اپلیکیشن قدرتمند موبایل (اندرویید) سرویس‌های آموزشی توسط خود شما قابل انجام می‌باشد.

ثبت‌نام انتخاب دوره‌های تئوری تعیین مربی و انتخاب جلسات شهر واریز شهریه (آنلاین و کارت به کارت) مشاهده جزئیات جلسات تئوری مشاهده ساعت و مربی هر جلسه شهر فهرست تراکنش‌های واریزی و تاییدی تغییر مشخصات کاربری

آموزشگاه رانندگی پویا

نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بین ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

ایمیل: info@pooya-ds.com