اهمیت کنترل کامل کلاچ (حرکت لاک پشتی) در پارک دوبل

برای انجام و اجراء درست و صحیح پارک دوبل حتماً باید حرکت لاک پشتی را به صورت کامل آموخته باشیم و مهارت بسیار بالایی در جهت حرکت دادن اتومبیل به صورت سانتیمتری به وسیله ی کلاج را فرا گرفته باشیم. چرا که در غیر این صورت ممکن است با عدم تسلط کامل روی کلاج، حرکت اتومبیل ما با سرعت و شتاب زیادی همراه شده و مانع از اجرای صحیح پارک دوبل شود و چه بسا موجب تصادف گردد.

اهمیت کنترل کامل کلاچ (حرکت لاک پشتی) در پارک دوبل

برای انجام و اجراء درست و صحیح پارک دوبل حتماً باید حرکت لاک پشتی را به صورت کامل آموخته باشیم و مهارت بسیار بالایی در جهت حرکت دادن اتومبیل به صورت سانتیمتری به وسیله ی کلاج را فرا گرفته باشیم. چرا که در غیر این صورت ممکن است با عدم تسلط کامل روی کلاج، حرکت اتومبیل ما با سرعت و شتاب زیادی همراه شده و مانع از اجرای صحیح پارک دوبل شود و چه بسا موجب تصادف گردد.

شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۴:۳۱

کسی که بتواند پارک دوبل را با کنترل کامل روی کلاج به صورت صحیح اجراء کند می تواند در راه بندانها نیز با کنترل کامل کلاج به صورت ایست و حرکت های پی در پی اتومبیل خود را به راحتی به حرکت در بیاورد یکی از دلایل انتخاب پارک دوبل در امتحانات رانندگی به همین جهت می باشد زیرا راننده ای که در انجام پارک دوبل روی کلاج اتومبیل خود مسلط باشد در راه بندانهای بسیار سنگین که راننده مجبور است چندقدم به چند قدم مرتب ایست و حرکت کند نیز از کلاج خوبی برخوردار خواهد بود (امتحان گرفتن در چنین راه بندانهایی شاید مقدور نباشد بنابراین پارک دوبل راه بهتری برای امتحان کنترل کلاج به شمار می رود).

اهمیت تسلط داشتن کامل روی فرمان:
راننده ای که از درک فرمان خوبی در دنده عقب برخوردار نباشد، نمی تواند جهت چرخش فرمان را تشخیص دهد و نمی تواند پارک دوبل را به صورت صحیح اجراء کند لذا، می بایست بیشتری حد تسلط را روی فرمان داشته باشد و این یکی دیگر از علل انتخاب پارک دوبل به عنوان معیار امتحان رانندگی پایه دوم محسوب می شود.

درک کامل گاز و ترمز و هماهنگی آن با چشم و دست:
در پارک دوبل باید راننده تسلط کاملی روی گاز و ترمز اتومبیل خود داشته باشد و ارتباط آن نیز با چشم راننده و فرمان کهم به عهده دست می باشد به بالاترین حد خود رسیده باشد چرا که در غیر این صورت نمی توان پارک دوبل را به راحتی انجام داد.
پس بنابراین پارک دوبل نه تنها یک تکنیک است بلکه اوج یک هماهنگی کامل بین کار چشم، دست و پای راننده می باشد و از این طریق می توان به بودن چنین هماهنگی در اعضای بدن یک راننده پی برد.

توضیح کلی مراحل انجام پارک دوبل: (پارک صحیح)
برای اینکه بتوانیم به ساده ترین روش پارک دوبل را بیاموزیم آنرا به ۵ بخش تقسیم می کنیم تا بتوانیم راحت تر آنرا درک کرده و یاد بگیریم.

۱- با روشن کردن راهنمای سمت راست به فاصله ی عرضی یک دست کنار اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم می ایستیم. (برای اجراء آن کلاً دو روش به شما توصیه می شود)

۲- با حرکت کردن به صورت دنده عقب وقتی در داخل شیشه ی لچکی عقب انتهای اتومبیل کناری را دیدیم همه فرمان را به سمت راست می چرخانیم تا قسمت عقب اتومبیل وارد پارک شود که به آن فرمانم  اول می گوییم. (برای انجام فرمان اول کلاً یک روش توصیه می شود)

۳- پس از اینکه قسمت عقب اتومبیل ما وارد محوطه ی پارک دوبل شد، ایست وسط را انجام داده و برای اینکه قسمت جلوی اتومبیل ما وارد پارک شود ضمن حرکت کردن به صورت لاک پشتی همه ی فرمان را به سمت چپ می چرخانیم تا قسمت جلوی اتومبیل ما وارد پارک شود که به آن فرمان دوم می گوییم. زمان چرخش فرمان دوم به میزان مهارت راننده بر روی فرمان اتومبیل بستگی دارد. (بسته به میزان مهارت راننده ۶ روش را برای پیدا کردن بهترین زمان جهت ایست وسط و آغاز فرمان دوم خدمت شما معرفی می کنیم)

۴- زمانی که اتومبیلمان در داخل محوطه ی پارک دوبل صاف شد می ایستیم

۵- در صورت نیاز جهت تنظیم فاصله ی عقب و جلوی اتومبیل خودمان با اتومبیل های پارک شده، دنده را یک کرده و بصورت لاک پشتی رو به جلو فاصله ی اتومبیل و حالت چرخهای جلو را تنظیم می کنیم. معمولاً در آزمونهای عملی رانندگی این قسمت کمتر از متقاضی خواسته می شود، چرا که کارشناسان محترم آزمایش عملی رانندگی تستهای مهمتری را جهت ارزیابی متقاضیان مورد توجه قرار می دهند مانند (ایست خروج از پارک و رعایت حق تقدم هنگام خروج از محوطه پارک دوبل) که عدم توجه به آن توسط متقاضی ممکن است باعث ایجاد تصادفات ناگوار گردد.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...