تشریح جزء به جزء قسمت های مختلف پارک دوبل

حال که با مراحل کلی پارک دوبل آشنا شده ایم به تشریح جزء به جزء قسمتهای مختلف آن می پردازیم.

تشریح جزء به جزء قسمت های مختلف پارک دوبل

حال که با مراحل کلی پارک دوبل آشنا شده ایم به تشریح جزء به جزء قسمتهای مختلف آن می پردازیم.

یک‌‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶:۵۶

نحوه ی توقف به فاصله ی عرضی یک دست:
الف) زمانی که می خواهیم با فاصله ی عرضی یک دست کنار اتومبیلی که پشت سر آن قصد پارک کردن را داریم توقف نماییم باید از فاصله ی حداقل ۳۰ متری راهنمای سمت راست را روشن کنیم و ضمن نگاه کردن به آینه ی وسط و سمت راست به نقاط کور آینه ها نیز پوشش بدهیم (سرمان را به سمت راست برگردانیم تا نقاطی که در آینه دیده نمی شود را ببینیم)
پس از اطمینان از اینکه خطری وجود ندارد سرعت خود را کم کرده و با حداقل سرعت (دنده ی ۱ یا دنده ی ۲) از فاصله دور در امتداد اتومبیل مورد نظر قرار گرفته و چشمه ی آب پاش روی درب موتور و در اتومبیل های دیگر پایه ی برف پاک کن وسط شیشه ی بزرگ جلو را با محل برخورد آسفالت و لاستیک سمت چپ اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم به اندازه ی ۵۰ سانتیمتر فاصله تنظیم می کنیم، و کنار اتومبیل مورد نظر می ایستیم، طوری که حداقل آینه ی بغل سمت راست ما از آینه ی سمت چپ اتومبیل کناری رد شود (و حداکثر اتومبیل ما به اندازه یک یک درب موتور از اتومبیلی که با آن فاصله ی عرضی ۵۰ سانتیمتر یا فاصله ی عرضی یک دست را تنظیم کرده ایم جلوتر باشد)
اگر طول اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم از طول اتومبیل ما کمتر باشد (مانند رنو ۵، فولکس، ژیان، ماتیز و ...) به اندازه ی یک درب موتور باید جلوتر از اتومبیل کناری باشیم ولی در صورتی که طول اتومبیلی که م یخواهیم پشت سر آن پارک کنیم به اندازه ی اتومبیل خودمان یا بیشتر باشد دیگر نیازی نیست که به اندازه ی یک درب موتور از آن جلوتر برویم و فقط تا جایی جلو می رویم که بتوانیم انتهای اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک نماییم را در شیشه ی بزرگ عقب اتومبیل خودمان ببینیم (مانند مینی بوس، اتوبوس، وانت نیسان و ...)
بهتر است فاصله ی عرضی یک دست را از فاصله ی دور تنظیم کنیم.

ب) راه دیگر این است که:
(نوک) یا سر گلگیر سمت راست اتومبیل خودمان را با محل برخورد آسفالت و لاستیک اتومبیلی که می خواهیم با آن پارک دوبل انجام بدهیم، از فاصله ی دور به اندازه ۱۵ سانتیمتر فاصله داده و کنار آن توقف کنیم و از این طریق هم می شود فاصله ی عرضی یک دست (۵۰ سانتیمتر) را بدست آورد.
پس از اینکه فاصله ی ما با اتومبیل کناری به اندازه ی یک دست تنظیم شد باید به انتهای خیابان نگاه کنیم تا متوجه شویم که اتومبیل ما صاف است یا خیر و پس از اینکه اتومبیل ما صاف شد ، حتماً بایستی فرمان را هم صاف کنیم. (این عمل باعث می شود هنگام حرکت در دنده ی عقب اتومبیل صاف حرکت کند)

توضیح: در همه روشهایی که در پارک دوبل انجام می شود قسمت اول از توضیحات فوق خارج نیست.

قسمت دوم در پارک دوبل (فرمان اول):
از روشن بودن راهنمای سمت راست مطمئن شده و با دقت و مراقبت کامل رو به عقب به صورت لاک پشتی حرکت می کنیم.

این سؤال مطرح می شود که چه زمانی فرمان اتومبیل خود را به سمت راست بچرخانیم که بدنه ی اتومبیل ما با اتومبیل کناری برخورد نکند:
بهترین و مطمئن ترین لحظه برای چرخاندن فرمان به سمت پارک یا سمت راست (که به آن فرمان اول می گوییم) زمانی است که ما انتهای اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم را در وسط شیشه ی مثلثی عقب (شیشه ۳ گوش یا شیشه لچکی) ببینیم و این لحظه بهترین موقع برای چرخاندن فرمان اول (به سمت راست) می باشد و به ما اطمینان می دهد که بدنه ی اتومبیل ما با اتومبیل کناری اصلاً برخورد نمی کند (نحوه ی چرخاندن فرمان ا ول که قسمت دوم پارک دوبل ما را تشکیل می دهد در همه ی اتومبیل ها و نیز روشهایی که در پارک دوبل انجام می دهیم به همین روش می باشد یعنی استفاده از لچکی عقب مبنای شروع فرمان اول می باشد). بنابراین فرمان اول را ضمن حرکت دادن اتومبیل به صورت لاک پشتی رو به عقب تماماً به سمت راست می چرخانیم ، به این ترتیب نصف اتومبیل ما به صورت دنده عقب وارد محوطه ی پارک می شود.

نکته ی مهم: دیدن انتهای اتومبیل کناری (در داخل شیشه لچکی عقب) تضمین می کند که با شروع فرمان اول قسمت عقب اتومبیل ما با اتومبیل کناری برخورد نمی کند.

قسمت سوم پارک دوبل یا فرمان دوم:
در این قسمت انتهای اتومبیل ما وارد پارک شده است و چرخهای عقب کاملاً داخل محوطه ی پارک قرار گرفته است و حالا نوبت قسمت جلوی اتومبیل و چرخهای جلو می باشد که به آن فرمان دوم می گوییم.

از ۷ روش می توانیم برای انجام فرمان دوم استفاده کنیم که بسته به میزان تسلط راننده نسبت به فرمان اتومبیل هرکدام به نوبه ی خود کاربرد دارد.
روش لچکی جلو برای کسانی که فرمان آنها بسیار کند و ضعیف عمل می کند:
حال که انتهای اتومبیل ما وارد پارک شده فرمان دوم را چه وقت شروع کنیم؟

روش شماره ۱ برای شروع فرمان دوم:
کسانی که از فرمان بسیار ضعیفی برخوردار هستند باید انتهای اتومبیل کناری را (سر گلگیر سمت چپ یا چراغ راهنمای سمت چپ) در داخل شیشه لچکی جلو ببیند و آنگاه توقف کنند تا شتاب و سرعت اتومبیل خود را به صفر برسانند که به آن ایست وسط می گوییم. پس از ایست وسط بصورت لاک پشتی حرکت کرده و همه ی فرمان را به سمت چپ چرخانده طوری که قبل از اینکه سر گلگیر سمت راست اتومبیل ما به چراغ راهنمای سمت چپ اتومبیل کناری برسد فرمان دوم ما به سمت چپ تمام شده باشد و سپس بصورت لاک پشتی قسمت جلوی اتومبیل خود را به داخل پارک هدایت می کنیم، زمانی که اتومبیل ما در داخل پارک صاف شد می ایستیم.
روش دستگیره ی جلو برای کسانی که از فرمان خوبی برخوردار هستند:
حال که انتهای اتومبیل ما وارد محوطه ی پارک شده فرمان دوم را چه وقت شروع کنیم؟

روش شماره ۲ برای شروع فرمان دوم:
زمان چرخاندن فرمان دوم به سمت چپ برای کسانی که از فرمان بهتری برخوردار هستند وقتی است که انتهای اتومبیل کناری (چراغ راهنمای سمت چپ) به روبروی دستگیره ی درب سمت راست اتومبیل ما برسد در این زمان ایست وسط را انجام می دهیم تا شتاب و سرعت اتومبیل خود را به حداقل برسانیم در ضمن بتوانیم بوسیله ی ایست وسط مطمئن شویم که راهنمای عقب (سمت چپ) اتومبیل کناری روبروی دستگیره ی اتومبیل ما رسیده است یا خیر.
پس از ایست وسط و دقت و مراقبت کامل بصورت لاک پشتی رو به عقب حرکت کرده و تمام فرمان را با استفاده از هر ۲ دست به سمت چپ می چرخانیم، قبل از اینکه سر گلگیر سمت راست قسمت جلوی اتومبیل ما به چراغ راهنمای سمت چپ قسمت عقب اتومبیل کناری برسد بایستی فرمان دوم از سمت چپ به آخر رسیده باشد سپس اجازه می دهیم که قسمت جلوی اتومبیل ما وارد پارک شود، وقتی اتومبیل ما صاف شد توقف می کنیم.
لازم به توضیح است در این روش چنانچه عرض اتومبیل کناری نسبت به کناره جدول کمتر از حد قانونی باشد.
برای اینکه فاصله ی ما بعد از انجام پارک دوبل با کناره ی جدول کم نشود.
بایستی کمی زودتر از اینکه راهنمای اتومبیل کناری به دستگیره ی ثابت درب جلو (سمت راست) برسد ایست وسط را انجام داده و فرمان دوم را شروع کنیم و اما چنانچه عرض اتومبیلی که می خواهیم با آن پارک دوبل انجام دهیم از اتومبیل ما بیشتر باشد (مانند اتوبوس) یا اینکه فاصله ی اتومبیل مورد نظر از حد قانونی نسبت به کناره ی جدول بیشتر پارک شده باشد برای اینکه بعد از انجام پارک دوبل فاصله ی ما با کناره ی جدول زیاد نشود بایستی اجازه دهیم راهنمای سمت چپ اتومبیل کناری از مقابل دستگیره ی اتومبیل ما کمی رد شود، سپس ایست وسط را انجام داده و فرمان دوم را شروع کنیم.
روش ستون وسط برای کسانی که فرمان آنها در حد عالی عمل می کند:
حال که انتهای اتومبیل ما وارد محوطه ی پارک شده است فرمان دوم را چه وقت شروع کنیم؟

روش شماره ۳ برای شروع فرمان دوم:
شروع فرمان برای کسانی که از مهارت بسیار بالایی در جهت کنترل کلاج اتومبیل و همچنین سرعت عمل فوق العاده ای در جهت چرخاندن فرمان اتومبیل برخوردار هستند زمانی است که پس از فرمان اول راهنمای سمت چپ (راهنمای عقب) اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم را بعد از ستون وسط سمت راست اتومبیل خودمان در داخل شیشه ی متحرک سمت درب جلو دیدیم ایست وسط را انجام داده و فرمان دوم را پس از به حرکت درآوردن اتومبیل به صورت لاک پشتی به سمت چپ می چرخانیم و بایستی قبل از اینکه سر گلگیر سمت راست (گلگیر جلو) اتومبیل ما به راهنمای عقب (سمت چپ) اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم برسد فرمان دوم تماماً به سمت چپ چرخیده باشد.
پس از اینکه قسمت جلوی اتومبیل ما وارد پارک شده و اتومبیل ما در محوطه ی پارک دوبل صاف شد توقف می کنیم.
روش زاویه ۴۵ درجه یا ۷ جهت شروع فرمان دوم برای کسانی که نسبت به زوایای اتومبیل احاطه ی کامل داشته و بهترین حالت جهت پارک با تمام اتومبیل ها می باشد:
حال که انتهای اتومبیل ما وارد محوطه ی پارک شده است فرمان دوم را چه وقت شروع کنیم؟

روش شماره ۴ برای شروع فرمان دوم:
تمام روشهایی که برای زمان انجام و شروع فرمان دوم توضیح داده ایم همه ی آنها به نوعی به ما کمک می کردند پس از اینکه فرمان اول را چرخاندیم و قسمت عقب اتومبیل ما وارد پارک شد سر گلگیر سمت راست اتومبیل ما به اندازه ی یک زاویه ۴۵ درجه نسبت به گلگیر سمت چپ اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم از همدیگر باز شود به عبارتی دیگر وقتی سر گلگیر سمت راست اتومبیل ما (گلگیر جلو) به اندازه ی یک عدد ۷ از سر گلگیر (جلو) سمت چپ اتومبیل کناری از هم باز شود.
(البته با توجه به اندازه ی اتومبیل ما و اتومبیل کناری) می ایستیم یعنی ایست وسط را انجام می دهیم تا شتاب و سرعت اتومبیل خود را بگیریم در ضمن مطمئن می شویم که ۷ طبیعی درست شده است.
سپس فرمان دوم را با حرکت دادن اتومبیل به صورت لاک پشتی رو به عقب مجدداً شروع می کنیم و قبل از اینکه سر گلگیر سمت راست اتومبیل ما به چراغ راهنمای عقب (سمت چپ) اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم برسد بایستی فرمان دوم اتومبیل ما (به سمت چپ) تمام شده باشد و بعد از اینکه قسمت جلوی اتومبیل ما وارد پارک شد باید دقت کنیم که اتومبیل ما در داخل محوطه ی پارک صاف قرار گیرد پس از اینکه اتومبیل ما صاف پارک شد در این حالت پارک تمام شده و می ایستیم. دنده را خلاص کرده و ترمز دستی را بالا می کشیم.
در ضمن اگر فاصله ی اتومبیل مورد نظر نسبت به کناره ی جدول کم بوده و یا اینکه عرض آن کم باشد مانند رنو، ماتیز بایستی قبل از اینکه زاویه کالماً ۴۵ درجه شود و به عبارتی دیگر کمی قبل از اینکه ۷ طبیعی درست شود بایستی ایست وسط را انجام داده و فرمان دوم را شروع کنیم ولی چنانچه فاصله ی اتومبیل مورد نظر نسبت به کناره ی جدول از حد قانونی بیشتر بوده و یا اینکه عرض آن نسبت به اتومبیل ما بیشتر باشد مانند اتوبوس زاویه ۴۵ درجه و ۷ را کمی بیشتر از حد طبیعی باز کنیم تا فاصله ی ما با کناره ی جدول یک فاصله ی درست و منطقی ۴۵-۳۰ سانتیمتر شود.
روش استفاده از وسط شیشه ی عقب (در پراید چراغ ترمز وسط شیشه ی بزرگ عقب) برای شروع فرمان دوم در پارک دوبل:
حال که انتهای اتومبیل ما وارد محوطه ی پارک شده است فرمان دوم را چه وقت شروع کنیم؟

روش شماره ی ۵ برای شروع فرمان دوم:
کسانی که رو به عقب تسلط کاملتری دارند و به راحتی می توانند علامت استاندارد یا وسط شیشه عقب اتومبیل را کنترل نمایند و نیز از قد و قامت نسبتاً خوبی برخوردار هستند می توانند به راحتی از این روش استفاده نمایند.
در این روش پس از اینکه فرمان اول را شروع کردیم تمام فرمان را به سمت راست می چرخانیم و ضمن حرکت کردن به صورت لاک پشتی وسط شیشه ی عقب (در پراید چراغ ترمز عقب) را کنترل می کنیم و زمانی که علامت وسط شیشه ی بزرگ عقب (در پراید چراغ ترمز عقب مقابل شیشه ی بزرگ عقب) به بالای جدولی که می خواهیم کنار آن پارک کنیم رسید می ایستیم (ایست وسط را انجام می دهیم) سپس ضمن حرکت دادن اتومبیل به صورت لاک پشتی فرمان دوم را به سمت چپ می چرخانیم و قبل از اینکه سر گلگیر سمت راست (گلگیر جلو) اتومبیل ما به چراغ راهنمای سمت چپ (قسمت عقب) اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم برسد بایستی فرمان دوم تمام شود، سپس اجازه می دهیم که قسمت جلوی اتومبیل ما وارد پارک شود، زمانی که اتومبیل ما در داخل محوطه ی پارک صاف شد توقف می کنیم دنده را خلاص می کنیم و ترمزدستی را می کشیم.
لازم به توضیح است زمانی که ارتفاع جدول کناری از ۳۰ سانتی متر کمتر است بایستی به همان اندازه که ارتفاع جدول از ۳۰ سانتیمتر کمتر است علامت استاندارد یا وسط شیشه ی عقب (در پراید چراغ ترمز وسط شیشه ی بزرگ عقب) را از جدول رد کنیم وقتی به اندازه ی کافی از جدول عبور کرد ایست وسط را انجام داده و فرمان دوم را شروع می کنیم. در ضمن چنانچه ارتفاع جدول کناری از ۳۰ سانتیمتر مانند کنار دیوار بیشتر باشد بایستی علامت استاندارد یا وسط شیشه ی بزرگ عقب (در پراید چراغ ترمز وسط شیشه ی بزرگ عقب) فقط به اندازه ۳۰ سانتیمتر ارتفاع جدول کناری یا دیوار برسد. در این حالت ایست وسط را انجام داده و فرمان دوم را به سمت چپ شروع کنیم.
پس از اینکه قسمت جلوی اتومبیل ما وارد محوطه ی پارک شد باید دقت کنیم که اتومبیل صاف پارک شود در این حالت می ایستیم، دنده را خلاص کرده و ترمز دستی را بالا می کشیم.

روش شماره ۶، استفاده از یک هشتم شیشه.ی بزرگ عقب در پراید برای شروع فرمان دوم:
برای اجراء این روش در پراید زمانی که انتهای اتومبیل کناری را در وسط لچکی عقب مشاهده نمودیم ضمن حرکت کردن در دنده ی عقب بصورت لاک پشتی تماماً فرمان را به سمت راست می چرخانیم و سپس به شیشه ی بزرگ عقب نگاه می کنیم و اجازه می دهیم که هفت هشتم شیشه بزرگ عقب از روی سطح آسفالت خیابان رد بشود و تنها یک هشتم آن روی سطح خیابان باقی بماند. مبنا و بهترین نشانه، رسیدن گوشه ی سری صندلی عقب پشت راننده، (گوشه ی سمت راست) به زیر جدول عقب می باشد در این حالت بایستی ایست وسط را انجام بدهیم و ضمن گرفتن شتاب اتومبیل و تمرکز گرفتن لازم، حرکت به صورت لاک پشتی بصورت دنده ی عقب را مجدداً انجام داده و فرمان دوم را تماماً به سمت چپ می چرخانیم، قبل از اینکه گلگیر سمت راست (قسمت جلو) اتومبیل ما به چراغ راهنمای سمت چپ (قسمت عقب) اتومبیل کناری برسد، بایستی فرمان دوم ما به آخر رسیده باشد. سپس اجازه می دهیم تا قسمت جلوی اتومبیل ما وارد پارک شود و اتومبیل ما در داخل محوطه ی پارک دوبل صاف شود سپس دنده را خلاص نموده و ترمز دستی را بالا می کشیم.
لازم به توضیح است در تمام روش های از (۴- ۱) اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم با هر فاصله نسبت به کناره ی جدول پارک کرده باشد ما هم با همان فاصله پشت سر اتومبیل مورد نظر پارک می کنیم چنانچه اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم با فاصله ی کمی نسبت به کناره ی جدول پارک کرده باشد برای اینکه فاصله ی ما بعد از انجامپارک کم نشود بههمان اندازه بایستی به فاصله ی یک دست (۵۰ سانتیمتر) خود اضافه کنیم بنابراین به طور مثال: در صورتی که بخواهیم از هرکدام از روشهای (۴- ۱) برای فرمان دوم استفاده کنیم چنانچه اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم فاصله ی آن با کناره ی جدول کم باشد به طور مثال ۱۰ سانتیمتر نسبت به کناره ی جدول پارک کرده باشد (یعنی از فاصله ی ۳۰ سانت ۲۰ سانت کمتر است)
برای اینکه فاصله ی ما درست باشد بایستی از همان ابتدا فاصله ی یکدست خود را از ۵۰ سانتیمتر به ۷۰ سانتیمتر تبدیل کنیم و در اینصورت می بینیم که بعد از انجام کامل پارک فاصله ی ما درست و منطقی شده است (۴۵- ۳۰ سانتیمتر). ولی در روش ۵ و ۶ نیازی به اضافه کردن فاصله ی یکدست نیست.
در صورتی که بخواهیم از روش ۴- ۱ استفاده کنیم، عرض اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم زیاد باشد مانند اتوبوس و ... بایستی که اجازه بدهیم که قسمت عقب اتومبیل ما کمی بیشتر از حد معمول وارد پارک شود و به هیچ وجه نبایستی فاصله ی یکدست یا ۵۰ سانتیمتر را کم کنیم چون ممکن است بدنه ی اتومبیل ما با اتومبیل کناری با هم تصادف کند.

روش شماره ۷، استفاده از آینه ی بغل سمت چپ:
پس از انجام فرمان اول وقتی قسمت عقب اتومبیل ما به داخل محوطه ی پارک رسید به آینه ی بغل سمت چپ سمت راننده نگاه می کنیم ضمن حرکت دادن اتومبیل بصورت لاک پشتی زمانی که دستگیره ی بیرونی درب عقب اتومبیل به جدول کناری رسید توقف می کنیم ایست وسط را انجام می دهیم در این حالت قسمت عقب اتومبیل به مقدار کافی وارد محوطه ی پارک شده است بنابراین ایست وسط را انجام می دهیم و پس از تمرکز گرفتن با شروع حرکت بصورت لاک پشتی رو به عقب فرمان دوم را به سمت چپ می چرخانیم وقتی که گلگیر سمت راست اتومبیل خودمان به سر گلگیر سمت چپ و عقب اتومبیل کناری رسید باید فرمان دوم تماماً چرخیده باشد. سپس اجازه می دهیم که قسمت جلوی اتومبیل ما وارد محوطه ی پارک شده و اتومبیل ما در داخل محوطه ی پارک صاف شود آنگاه توقف می کنیم. دنده را خلاص نموده و ترمز دستی را بالا می.کشیم.
از این جهت بهترین روشی که بتواند تحت هر شرایطی، فاصله ی اتومبیل ما را بعد از پارک با کناره ی جدول فاصله درست و منطقی ۴۵- ۳۰ درجه بسازد روش شماره ی ۷ و ۶ می باشد.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...