پارک دوبل

پس از اینکه اتومبیل ما وارد پارک شد از کجا مطمئن شویم که صاف پارک شده است؛

پارک دوبل

پس از اینکه اتومبیل ما وارد پارک شد از کجا مطمئن شویم که صاف پارک شده است؛

شنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۵:۱۲

به سه روش می توانیم از صاف بودن اتومبیل خود مطمئن شویم:
۱- وقتی اتومبیل ما وارد پارک شد لبه ی جلوی درب موتور اتومبیل ما با سپر یا خط لبه ی صندوق عقب اتومبیل جلویی با هم کاملاً موازی شود.

۲- وقتی از طرف چپ به جدول سمت چپ خیابان نگاه می کنیم از دید راننده، کناره ی سمت چپ اتومبیل ما بایستی با جدول سمت چپ خیابان (خط کشی) خیابان با هم موازی شود.

۳- کناره ی سمت راست اتومبیل ما با خط پائین دیوار (محل برخورد دیوار و آسفالت پیاده رو) با هم موازی باشد
وقتی اتومبیل ما کاملاً صاف پارک شد دنده را خلاص کرده و ترمز دستی را بالا می کشیم.

نحوه ی خروج از پارک و رعایت حق تقدم بعد از انجام پارک دوبل:
برای خارج کردن اتومبیل از حالت پارک دوبل بصورت رو به جلو ابتدا راهنمای سمت چپ را روشن می کنیم و بعد از نگاه کردن به آینه ها و پوشش دادن به نقاط کور آینه، اتومبیل خود را ۳۰ درجه کج کرده و می ایستیم (وقتی گلگیر سمت راست اتومبیل ما به پلاک و وسط اتومبیل جلویی برسد ۳۰ درجه شده است) که به آن ایست خروج از پارک می گوییم.

سپس سرمان را از سمت چپ برگردانده و رو به عقب نگاه می کنیم تا به نقاط کور آینه پوشش کاملی داده و رعایت حق تقدم نسبت به اتومبیلهایی که در حال عبور هستند کرده باشیم بعد از ایست خروج از پارک و رعایت حق تقدم به صورت لاک پشتی حرکت خود را آغاز کرده و اتومبیل خود را از پارک خارج می کنیم، پس از اینکه اتومبیل ما و فرمان آن در داخل لاین جدید صاف شد حرکت را به صورت عادی انجام می دهیم.

نحوه ی شروع حرکت بعد از انجام پارک دوبل (بصورت دنده عقب):
چنانچه بعد از اتمام پارک دوبل پشت سر اتومبیل ما (قسمت عقب) خالی بود و نیاز بود که ما حرکت خود را بصورت دنده عقب انجام بدهیم باید به روش ذیل اقدام نماییم:

۱- راهنمای سمت راست را روشن کرده، انتقال ترمز از دستی به پایی انجام می دهیم، پس از گرفتن کلاج دسته ی دنده را درون دنده ی عقب قرار می دهیم.

۲- کاملاً به عقب اتومبیل توجه می کنیم تا خطری نباشد.

۳- ضمن حرکت دادن اتومبیل بصورت لاک پشتی در دنده ی عقب (به اندازه ی ۲۰- ۱۰ سانتیمتر) با سرعت عملی بسیار عالی ۲- ۵/۱ دور فرمان را به سمت راست (به سمت جدول سمت راست اتومبیل) می چرخانیم و سپس می ایستیم.

۴- کمربند را کشیده و تا جایی که ممکن است رو به عقب بدن خود را می چرخانیم.

۵- دست چپ مرکز فرمان یا ساعت ۱۲ را گرفته و دست راست پشتی صندلی شاگرد را میگیرد.

۶- شروع مجدد حرکت در دنده عقب با دقت و مراقب بسیار زیاد (سرعت قدم انسانی)

۷- استفاده از وسط شیشه ی بزرگ عقب (در پراید چراغ ترمز وسط شیشه ی بزرگ عقب) جهت تنظیم فاصله ی ۴۵- ۳۰ سانتیمتر.

۸- تا زمانی که ایست کامل نکرده ایم رو به جلو نگاه نمی کنیم (توضیح کامل در درس دنده عقب گفته شده)

۹- لازم به ذکر است پس از مقداری حرکت در دنده ی عقب چنانچه نیاز شد توقف کرده و حرکت خود را رو به جلو به صورت عادی انجام بدهیم ، باید ایست خروج از پارک و رعایت حق تقدم نسبت به وسایل نقلیه ی عبوری را انجام دهیم.

توصیه می شود، از روشهای گفته شده در این بخش فقط یک روش را (به توصیه ی مربی) با مهارت کامل یاد بگیرید. چرا که توجه دقیق به همه ی روشهای پارک دوبل باعث سردرگمی و آشفتگی ذهن و دشوار شدن یادگیری پارک دوبل می گردد.

خلاصه ی درس پارک دوبل:
۱- تنظیم فاصله ی عرضی یک دست یا ۵۰ سانت

۲- زمان شروع فرمان اول به سمت راست

۳- زمان شروع فرمان دوم به سمت چپ

۴- صاف پارک شدن اتومبیل

۵- خروج از پارک

خلاصه ی درس پارک دوبل (پارک صحیح):
۱- تنظیم فاصله ی یک دست یا  ۵۰ سانت: راهنمای درست را روشن کرده و با رعایت احتیاط به فاصله ی عرضی یکدست یا ۵۰ سانتیمتر کنار اتومبیلی که می خواهیم پشت سر آن پارک کنیم می ایستیم طوری که تقریباً یک درب موتور جلوتر از اتومبیل کناری باشیم.

۲- زمان شروع فرمان اول به سمت راست: با رعایت احتیاط و حرکت در دنده ی عقب بصورت لاک پشتی ضمن توجه به عقب، به شیشه ی لچکی عقب سمت راست اتومبیل خودمان نگاه می کنیم، وقتی انتهای اتومبیل کناری را در شیشه ی لچکی عقب رؤیت کردیم ضمن حرکت بصورت لاک پشتی تمام فرمان را به سمت راست می چرخانیم تا قسمت عقب اتومبیل ما بصورت دنده ی عقب به مقدار کافی وارد محوطه، پارک شود.

۳- زمان شروع فرمان دوم به سمت چپ: به آینه ی بغل سمت چپ نگاه می کنیم، وقتی از نگاه راننده دستگیره ی بیرونی درب عقب اتومبیل به بالای جدول عقب سمت راست خیابان رسید ایست وسط را انجام داده و تمرکز می گیریم و ضمن ادامه ی حرکت در دنده عقب به صورت لاک پشتی فرمان دوم را تماماً به سمت چپ پس داده و می چرخانیم تا قسمت جلوی اتومبیل نیز وارد پارک شود ( سر گلگیر سمت راست اتومبیل ما به راهنمای سمت چپ اتومبیل کناری رسید فرمان دوم باید تماماً به چپ چرخیده و قفل شود)

۴- صاف پارک شدن اتومبیل: زمانی که اتومبیل ما در محوطه ی پارک نسبت به خیابان صاف شد می ایستیم (دنده را خلاص نموده و کلاج را رها می کنیم) ولی ترمز را رها نمی کنیم و در صورت نیاز انتقال ترمز انجام می دهیم (از پایی به دستی)

۵- خروج از پارک: برای خارج کردن اتومبیل از حالت پارک روشن نمودن راهنمای سمت چپ و ایست ۳۰ درجه (ایست خروج از پارک) و نگاه کردن به منظور رعایت حق تقدم وسایل نقلیه ی عبوری الزامیست که پس از انجام آن و اطمینان از عدم وجود خطر بصورت لاک پشتی از پارک خارج می شویم.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...