نحوه ی روشن کردن اتومبیل به صورت هل دادن

گاهی اوقات ممکن است به دلیل وجود نقص فنی در قسمت باطری یا استارت، نتوانیم با استارت زدن اتومبیل را روشن کنیم (غالباً در زمستان) و برای منتقل نمودن خودرو به تعمیرگاه مجبوریم با روش هل دادن اتومبیل خود را روشن کنیم.

نحوه ی روشن کردن اتومبیل به صورت هل دادن

گاهی اوقات ممکن است به دلیل وجود نقص فنی در قسمت باطری یا استارت، نتوانیم با استارت زدن اتومبیل را روشن کنیم (غالباً در زمستان) و برای منتقل نمودن خودرو به تعمیرگاه مجبوریم با روش هل دادن اتومبیل خود را روشن کنیم.

دوشنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۷:۵۴

تذکر مهم:
این عمل باعث صدمه رسیدن به قسمت گیربکس، دیفرانسیل و نیز موتوراتومبیل میگردد، ولی چنانچه مجبور بودیم و هیچ راه دیگری وجود نداشت باید به روش زیر اقدام به روشن نمودن اتومبیل با هل دادن بنماییم. (فقط در شرایط بحرانی و غیرعادی از این روش استفاده شود)

نحوه ی اجراء:
۱- ابتدا از کافی بودن بنزین در داخل باک اتومبیل مطمئن می شویم.

۲- پشت فرمان اتومبیل قرار گرفته سوئیچ را به حالت برق ثانویه (برق پشت آمپر) باز می کنیم و باید مطمئن شویم که برق پشت آمپر آمده باشد. (در غیر این صورت اتومبیل روشن نمی.شود)

۳- کلاج را تا انتها گرفته و دسته ی دنده را درون دنده ی ۲ قرار می دهیم. (کلاج فعلاً بالا نیاید)

۴- از دیگران می خواهیم که اتومبیل را بصورت رو به جلو هل بدهند.

۵- هنگامی که اتومبیل به حد کافی دور گرفت (سرعت قدم تند انسان) کلاج را به نرمی رها کرده و به آرامی گاز را فشار می دهیم، خودبخود اتومبیل روشن می شود.

۶- برای اینکه اتومبیل شتاب نگیرد کلاج را تا انتها پایین برده توقف می کنیم سپس دنده را خلاص نموده و باید مراقب باشیم تا اتومبیل خاموش نشود.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...