رانندگی در شب

قبل از شروع رانندگی در شب، باید از سالم بودن و روشن شدن چراغهای جلو، خطر عقب، چراغهای راهنما، چراغ ترمز و همچنین چراغ دنده عقب، مطمئن شوید.

رانندگی در شب

قبل از شروع رانندگی در شب، باید از سالم بودن و روشن شدن چراغهای جلو، خطر عقب، چراغهای راهنما، چراغ ترمز و همچنین چراغ دنده عقب، مطمئن شوید.

چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۹:۴۲

هنگام رانندگی در شب، جهت جبران کاهش میدان دید، باید از سرعت اتومبیل کاسته شود و با سرعت مطمئنه رانندگی نمود.
عدم آگاهی از وضعیت ترافیک پیش روی اتومبیلی که از پشت سر آن در حال حرکت هستید، ممکن است موجب غافلگیر شدن شما هنگام مواجه با خطر گردد.

بنابراین جهت جلوگیری از هرگونه تصادف بهتر است فاصله طولی با وسیله نقلیه ی جلویی را بیشتر نمایید. رعایت این نکته باعث می شود فرصت بیشتری برای انجام عکس العمل بهتر، هنگام مواجه با خطر داشته باشید.

در شب، عابرین با پوشش به رنگ تیره و اشیاء تیره رنگ، کمتر دیده می شوند. بنابراین لازم است هنگام رانندگی در شب، آهسته و با سرعت مطمئنه رانندگی نمایید. تا رانندگی شما ایمن و بی خطر باشد.
 
نور چراغها و مشکل رانندگی در شب
مشکل دیگری که ممکن است هنگام رانندگی در شب با آن روبرو شوید، نور چراغ اتومبیلهایی است که از مقابل و گاه از پشت سر اتومبیل شما در حال حرکت می باشند.

در بخش پنجم قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی ماده ۱۴۶ تا ماده ۱۵۱ به شرح کامل مقررات مربوط به استفاده از چراغهای اتومبیل در رانندگی می پردازد. بنابراین ضروریست که به آن توجه کامل نموده و عمل نماییم.

هنگام رانندگی در شب، برای کاهش آزار نور وسایل نقلیه ی پشت سر و مقابل، بهتر است به نکات زیر توجه نمائید:

۱- ضامن زیر آینه ی وسط را در وضعیت دید شب قرار دهید.

۲- زوایای آینه های بغل را به گونه ای که دید شما مختل نشود کمی به سمت پائین تغییر درجه دهید تا از تابش مستقیم نور چراغ اتومبیلهای پشت سر به چشمان شما جلوگیری نماید.

۳- به نور چراغ اتومبیل های مقابل بصورت خیره نگاه نکرده و همواره به مسیر عبوری خود و کناره ی سمت راست راه (خط کشی سفید) نگاه کنید. به این ترتیب چشمان شما کمتر اذیت شده و با امنیت بیشتری می توانید رانندگی نمایید.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...