خستگی و خواب آلودگی

خواب همواره به عنوان یک معضل بزرگ در رانندگی، دشمن سرسخت راننده محسوب می شود و هیچگاه با وجود خستگی و خواب آلودگی به خود اجازه ی رانندگی و قرار گرفتن پشت فرمان را ندهید.

خستگی و خواب آلودگی

خواب همواره به عنوان یک معضل بزرگ در رانندگی، دشمن سرسخت راننده محسوب می شود و هیچگاه با وجود خستگی و خواب آلودگی به خود اجازه ی رانندگی و قرار گرفتن پشت فرمان را ندهید.

شنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۹:۲۹

خستگی و خواب آلودگی تنها یک چاره دارد. توقف در یک نقطه ی امن، بی خطر و مطمئن و استراحت و خوابیدن به اندازه ی کافی.
 مصرف داروهای خواب آور از دیگر مواردی است که سلامت رانندگی ما را با خطر مواجه می کند، تحت چنین شرایطی هرگز رانندگی نکنید.

بهتر است هیچگاه بیش از ۲ ساعت بصورت مداوم و پیوسته رانندگی نکنید و بعد از آن، جهت استراحت و شادابی جسم و روح، حداقل دقایقی کوتاه و به مقدار کافی، در محلی بی خطر توقف نموده و به استراحت بپردازید.

به این ترتیب به سلامت رانندگی خود کمک نموده و همواره با هشیاری کامل رانندگی خواهید نمود.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...