شناخت نقاط کور اتومبیل از دید راننده

نقاط کور اتومبیل چیست و چه اهمیتی دارد؟

شناخت نقاط کور اتومبیل از دید راننده

نقاط کور اتومبیل چیست و چه اهمیتی دارد؟

دوشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۳:۲۵

هنگامی که راننده پشت فرمان قرار گرفته بسته به میزان قد و قامت راننده بعضی از قسمتهای اطراف اتومبیل خود را نمی تواند ببیند که به آن نقاط کور اتومبیل می گوییم.

نقاط کور شامل قسمت جلوی اتومبیل و قسمت عقب اتومبیل و نیز آینه ها می باشد بنابراین هر ۴ سمت اتومبیل از دید راننده نقاط کور دارد.

ضمناً بیشترین تصادفات هنگام جابجایی از یک لاین به لاین دیگر و نیز هنگام گردش به چپ و راست و سبقت بخاطر عدم توجه به نقاط کور آینه های سمت چپ و راست می باشد اهمیت دادن به نقاط کور موجب کاهش تصادف می گردد.

طریقه ی بدست آوردن مقدار نقطه ی کور قسمت جلو و عقب اتومبیل از دید راننده:

۱- نقطه ی کور قسمت جلوی اتومبیل از دید راننده:
برای اینکه بدانیم چه مقدار از قسمت جلوی اتومبیل خود را هنگام رانندگی نمی بینیم بایستی آزمایش ذیل را انجام بدهیم.
ابتدا باید پشت فرمان اتومبیل قرار گرفته و به حالت رانندگی دستهای خود را روی فرمان قرار دهیم سپس یک نفر را از قسمت جلوی اتومبیل آرام آرام به سمت جلو از اتومبیل فاصله بگیرد. هر وقت توانستیم کفش آن فرد را از روی سطح درب موتور (قسمت لبه درب موتور) ببینیم باید به آن فرد علامت بدهیم که بایستد. حال مقدار فاصله ی، آن فرد با سپر جلوی اتومبیل را حساب می کنیم و معلوم می شود که ما چقدر از قسمت جلوی اتومبیل خود را نمی بینیم یا به عبارتی دیگر نقطه کور جلوی اتومبیل ما چه مقدار می باشد (هر یک قدم بزرگ انسانی تقریباً یک متر می باشد).

۲- بدست آوردن مقدار نقطه ی کور قسمت عقب اتومبیل از دید راننده:
راننده بایستی پشت فرمان قرار گرفته و به حالت رانندگی بصورت دنده عقب بنشیند (با دست راست پشتی صندلی شاگرد را گرفته و دست چپ ساعت ۱۲ یا مرکز فرمان را بگیرد و کاملاً رو به عقب تا حد امکان بچرخد، سپس یک نفر از قسمت درب صندوق عقب اتومبیل آرام آرام فاصله بگیرد هرگاه کفش آن فرد در رؤیت دید راننده قرار گرفت با علامت راننده آن فرد بایستید. حال بایستی اندازه بگیریم که آن فرد چه مقدار از سپر عقب اتومبیل فاصله گرفته، به این ترتیب می توان فهمید که ما چه مقدار از قسمت پشت سر اتومبیل خود را نمی بینیم (هر یک قدم بزرگ انسانی حدوداً یک متر می باشد)

لازم به ذکر است معمولاً در اکثر اتومبیلها مخصوصاً اتومبیلهای جدید نقطه ی کور عقب حداقل ۲ برابر نقطه ی کور جلو می باشد به طوری که اگر یک نفر حتی فرد بزرگسال پشت سر اتومبیل روی زمین بنشیند تقریباً دیده نمی شود و این یکی از مهمترین دلایلی است که ما را وادار می کند که همیشه از پشت سر اتومبیل وارد خیابان شویم.
نقاط کور آینه های بغل: طریقه ی تنظیم آینه ی بغل را خدمت شما شرح داده ایم بایستی دستگیره ی درب عقب را (به قسمت تنظیم آینه های بغل مراجعه شود) نشان دهد، اگر یک نفر کنار ستون سمت چپ و راست اتومبیل با فاصله یک متر بایستد ما در آن آینه آن فرد را نمی بینیم.

هنگام رانندگی به منظور استفاده از آینه های بغل بایستی بدانیم که از زاویه ی دید یک راننده، آینه فقط حدوداً ۴۵ (درجه) می تواند فضای کنار اتومبیل را نشان دهد و الباقی در دید راننده نمی باشد به آن مقدار فضایی که در دید آینه نیست نقاط کور آینه می گوئیم.

نکته مهم و اساسی هنگام تغییر لاین پوشش به نقاط کور آینه می باشد بنابراین هنگام جابجایی از یک لاین به لاین دیگر علاوه بر نگاه کردن به آینه بایستی سرمان را به سمت مورد نظر بچرخانیم تا اطمینان از عدم وجود خطر به حد کامل برسد.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...