مهمترین علل اصلی، خاموش شدن اتومبیل هنگام رانندگی هنرجوی مبتدی؟

علت اصلی خاموش شدن اتومبیل هنگام رانندگی

مهمترین علل اصلی، خاموش شدن اتومبیل هنگام رانندگی هنرجوی مبتدی؟

علت اصلی خاموش شدن اتومبیل هنگام رانندگی

شنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۱:۰۲

هنگامی که با دنده ی ۲ توقف می کنید به یاد داشته باشید، چنانچه با دنده ی ۲ اقدام به شروع حرکت مجدد نمایید، به احتمال زیاد اتومبیل شما خاموش می گردد، (فراموش نکنیم، با دنده ی ۲ می توان توقف کرد، ولی نمی توان، شروع حرکت را با دنده ی ۲ انجام داد)

هنگامی که مجدداً دسته ی دنده را به ۱ منتقل نموده و اقدام به ادامه ی حرکت می نمایید، کلاج را مانند فرایند دنده ی ۲ بالا نیاورید. این عمل موجب خاموش شدن موتور اتومبیل می گردد. بنابراین توجه شود هرگاه مجبور به رفتن به دنده ی ۱ شدید بایستی عمل بالا آوردن کلاج را به همان نسبتی که در شروع حرکت در دنده ی ۱ توصیه شده انجام دهید.

تفاوت مقدار کنترل کلاج در دنده ی ۱ و دنده های بالاتر را همواره مورد توجه قرار دهید و در این مورد به مهارت برسید.

لازم به توضیح است که کنترل حرکت اتومبیل به وسیله ی کلاج فقط مخصوص دنده ی ۱ و دنده ی عقب می باشد و هنگام حرکت با دنده ی ۲ یا بیشتر باید جهت کنترل شتاب اتومبیل ترمز را بگیریم. (در صورت پایین بردن کلاج در شرایط دنده ی ۲ یا بیشتر نه تنها شتاب اتومبیل کم نشده بلکه بیشتر نیز می شود)


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...