تنظیم صندلی و نحوه گرفتن پدال ها

قابل توجه هنر جویانی که دوست دارند صندلی ماشین را آنقدر جلو کشیده تا به جلو مسلط شوند بایستی بگویم که اینکار اشتباه بوده و سرعت عمل شما را در چرخاندن فرمان و همچنین درترمز گیری کاهش خواهد داد و می تواند خطرناک باشد با ما همراه باشید با آموزش تنظیم صندلی و نحوه گرفتن پدال ها.

تنظیم صندلی و نحوه گرفتن پدال ها

قابل توجه هنر جویانی که دوست دارند صندلی ماشین را آنقدر جلو کشیده تا به جلو مسلط شوند بایستی بگویم که اینکار اشتباه بوده و سرعت عمل شما را در چرخاندن فرمان و همچنین درترمز گیری کاهش خواهد داد و می تواند خطرناک باشد با ما همراه باشید با آموزش تنظیم صندلی و نحوه گرفتن پدال ها.

چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸:۳۱

توجه داشته باشید که صندلی شما نبایستی خیلی عقب باشد که هنگام گرفتن کلاج پای چپ شما کشیده شود و زانوی شما هیچ خمی نداشته باشد و نه آنقدر جلو باشید که زانو شما به داشبورد ماشین برسد چون در این حالت وقتی می خواهید پنجه پای خود را از روی پدال گاز برداشته و روی پدال ترمز قرار بدهید پایتان به بغل پدال ترمز گیر خواهد کرد و می تواند خطرناک باشد.

باید پاشنه پای راست شما روبروی ترمز بوده وکاملا مسلط به پدال ترمز و برای گرفتن پدال گاز کافی که پاشنه پا ثابت بوده و پنجه پا را چرخانده و پدال گاز را فشار دهید.

توجه کنید که پدال ترمز مهم بوده ونیروی بیشتری برای گرفتن آن نسبت به پدال گاز لازم است و اگر در زمانهای که سریع ترمز میگیرید پای شما از روی آن سر بخورد خطرناک خواهد بود پس پایتان همیشه به پدال ترمز مسلط باشد.

برای پدال کلاج نیز هر موقع کارمان با کلاج تمام شد بایستی حتما آن را برداشته و سمت چپ پدال روی کف ماشین قرار دهیم. (هرگز پایمان را به صورت آماده باش روی کلاج نگه نداریم)


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...