داشتن هوشیاری در رانندگی

قابل توجه هنر جویان محترم که گواهینامه دارند و می خواهند با ماشین شخصی خود رانندگی کنند، باید توجه داشته باشند که هوشیاری در رانندگی و مهارت داشتن به کنترل ماشین مانند نیم کلاج کردن و خاموش نکردن و دنده تعویض کردن و کارهایی از این قبیل که در آموزشگاه به آنها آموزش داده می شود لازم ولی کافی برای رانندگی در سطح شهر و اتوبان و جاده نیست.

داشتن هوشیاری در رانندگی

قابل توجه هنر جویان محترم که گواهینامه دارند و می خواهند با ماشین شخصی خود رانندگی کنند، باید توجه داشته باشند که هوشیاری در رانندگی و مهارت داشتن به کنترل ماشین مانند نیم کلاج کردن و خاموش نکردن و دنده تعویض کردن و کارهایی از این قبیل که در آموزشگاه به آنها آموزش داده می شود لازم ولی کافی برای رانندگی در سطح شهر و اتوبان و جاده نیست.

چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۱:۴۸

رانندگی نیاز به هوشیاری و دقت و سرعت عمل بالایی می باشد حتی برای خود من که مربی هستم کوچکترین غفلتی باعث تصادف خواهد شد با اینکه تسلط کامل به کنترل ماشین دارم پس برای با لا بردن سرعت عمل در رانندگی باید هوشیار بود و نکاتی را  رعایت کرد.

شما اگر به صفحه کیلومتر خود نگاهی بکنید متوجه فرمولی که درآن نوشته شده کیلومتر تقسیم بر ساعت خواهید شد که  از آن نتیجه می گیریم  اگر فرض مثال ما با سرعت ۶۰ کیلومتر در حال رانندگی هستیم برای بدست آوردن مسافت طی شده در ثانیه  کافیه که ۶۰ کیلومتر را تقسیم بر ساعت که ۶۰ دقیقه می باشد کنیم می شود یک کیلومتر در یک دقیقه و حالا یک کیلومتر که ۱۰۰۰ متر  می باشد تقسیم بر یک دقیقه که۶۰ ثانیه می باشد کنیم می شود هر ثانیه  تقریبا ۱۶/۶ متر پس نتیجه می گیرم اگر با سرعت ۶۰ کیلومتر یک ثانیه حواسمان از رانندگی به هر دلیلی پرت  بشه ۱۶ متر از مسیر را در واقع ندیده رانندگی کرده ایم تازه این مسافت برای ۶۰ کیلومتر سرعت بود اگر ۱۲۰ کیلومتر سرعت باشه این مسافت دوبرابر خواهد شد و یا  اگر در جاده رانندگی میکنیم علاوه برسرعت خودمان بایستی سرعت ماشینی که از روبرو سبقت گرفته  و به سمت ما  می آید نیز در نظر  داشت، یعنی اگر هر دوی ماشینها فرض مثال ۸۰ کیلومتر سرعت داشته باشند در یک ثانیه حدودا مسافت ۴۴متر را طی کرده و به هم خواهند رسید.

پس باید هوشیار بود و طی رانندگی مسافت های  دور را نگاه کرد همان طور که شما از دور به کره زمین نگاه می کنید و به کل زمین مسلط هستید در رانندگی هم وقتی به دور نگاه می کنید به کل محیط مسلط خواهید بود به همین دلیل دودی کردن شیشه عقب ماشین و پرده زدن به شیشه عقب ممنوع بوده و چراغ ترمز ها در ارتفاع بالا و پشت شیشه عقب ماشین ها قرار داده اند که در هنگام ترمز کردن ماشینهای عقب تر متوجه شده و از خود عکس العمل  نشان دهند.

یکی دیگر از مزیت های دور را نگاه کردن در رانندگی این است که باعث می شود دست فرمانمان بهتر بشود حتما می پرسید  چه ربطی به هم دارد اجازه بدهید برای شما مثالی بزنم اگر شما در بیابانی باشید که مسیری ندارد و بخواهید در آنجا مستقیم حرکت کنید حتما بایستی جایی را نشان کرده  مثل کوهی درختی ستاره ای تا بتوانید مستقیم حرکت کنید در رانندگی هم اشتباه بعضی از هنر جویان همین است که نزدیک  را نگاه کرده و تا آنجا مستقیم می روند بعد متوجه انحراف جاده شده و فرمان را کج می کنند و مربیان چون خود دور را نگاه می کنند دائما دست به فرمان هنرجویان  می شوند در حالی که با دور  نگاه کردن مشکل حل خواهد شد.

در سرعتهای بالا هم اگر نزدیک را نگاه کنید زمان عکس العمل را ازخود خواهید گرفت در صورتی که هنر جویان نیاز بیشتری به زمان نسبت به افراد با سابقه در رانندگی را دارند پس بایستی  تا آنجای که جا دارد دور را نگاه کنند تا زودتر متوجه ترافیک و ایست ماشینهای جلویی بشوند تا زمان کافی برای ایست یا جابجای با راهنما و آینه را داشته باشند.

یکی دیگر از مزایای دور را نگاه کردن این است که شما کوچکترین انحراف به چپ و راست را متوجه خواهید شد و حتی با دور نگاه کردن متوجه خواهید شد که مثلا چرخ شما از کجا عبور میکند و حدود ماشین خود را تشخیص دهید.

برای آزمایش شما همانطور که در حال رانندگی هستید و دور را نگاه می کنید سعی کنید که چرخهای سمت راننده را از روی خط کشی های مقطع خیا بان عبور دهید و هرگاه احساس کردید که روی خط کشی قرار گرفته اید ترمز کرده و پیاده شوید تا مطمئن گردید که درست تشخیص داده اید یا نه البته برای اینکار حتما بایستی به دور نگاه کنید و سعی کنید که حسی اینکار را بکنید برای خودتان علامتگذاری نکنید زیرا شما باید بتوانید با هر وسیله دیگری که رانندگی میکنید یا حتی کنار دست یک راننده که می شینید تشخیص بدهید که چرخهای ماشین از کجا عبور میکند. (برای آزمایش این کار جای خلوتی را انتخاب کنید و مواظب اطراف خود باشید)


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...